STAGA stavební agentura s.r.o.
+420 608 775 550
info@staga.cz

Stavební ekonomika

Soukromým osobám (fyzickým i právnickým) a veřejnému sektoru (obce, města, kraje) nabízíme širokou škálu profesionálních služeb ve fázi přípravy výstavby, ve fázi vlastního provádění stavebních prací, při předávání díla i během užívání objektu.

Nabízené služby ve fázi přípravy výstavby:

 • Vypracování výkazu výměr dle předané projektové dokumentace
 • Ocenění tzv. slepých rozpočtů
 • Vypracování kompletního položkového rozpočtu
 • Vypracování slepého stavebního rozpočtu pro potřeby výběru zhotovitele
 • Zpracování souhrnného rozpočtu
 • Posouzení a kontrola nabídek (nabídkových cen) v rámci výběrového řízení
 • Organizace a realizace výběrového řízení na dodávku stavby
 • Poradenství při uzavírání smluv o dílo
 • Ocenění stavebního díla položkovým rozpočtem pro potřeby žádosti o hypotéční úvěr či úvěr ze stavebního spoření

Nabízené služby ve fázi provádění stavebních prací:

 • Cenová kontrola výstavby
 • Kontrola fakturace
 • Kontrola obsahu provedených prací zhotovitele
 • Kontrola a ověřování vícenákladů zhotovitele
 • Kontrola odečtu neprovedených prací a dodávek
 • Ocenění změn ve formě víceprací a méněprací
 • Nezávislé posouzení sporů se zhotovitelem v oblasti cen
 • Kontrola kvality prováděných prací

Nabízené služby ve fázi předání a užívání objektu:

 • Kontrola vad a nedodělků
 • Poradenství při řešení reklamací v záruční době
 • Vypracování rozpočtu skutečného provedení stavby
 • Ocenění škod na stavbách (např. pro potřeby likvidace pojistných událostí)
 • Ocenění zhodnocení stavby provedenou rekonstrukcí

Kromě výše uvedených služeb nabízíme zprostředkování vypracování znaleckých posudků znalci, se kterými naše firma dlouhodobě spolupracuje.

Kontakt

STAGA stavební agentura s.r.o.

firma s celosvětovou působností,
jejíž fakturační adresa je:
Heydukova 115
572 01 Polička

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Ing. Petr Aigel, Ph.D.
jednatel
   +420 608 775 550

   info@staga.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 26272.

Copyright © 2019   STAGA stavební agentura s.r.o.